2024 BMW i5 Long Wheelbase China Top Left

2024 BMW i5 Long Wheelbase China 5 Pillar badge

2024 BMW i5 Long Wheelbase China Top Left

2024 BMW i5 Long Wheelbase China Steering Wheel
2024 BMW i5 Long Wheelbase China Interior