2022 Maruti Suzuki Baleno Front Look

2022 Maruti Baleno Arctic White Side

2022 Maruti Suzuki Baleno Front Look

2022 Maruti Suzuki Baleno Automatic AGS gearbox
2022 Maruti Suzuki Baleno Front Quarter